KH. Ahmad Zaeni Dahlan, Lc., M. Phil

KH. Ahmad Zaeni Dahlan, Lc., M. Phil

KETUA

Abdullah Mi'roj, S. Sy.

Abdullah Mi'roj, S. Sy.

Wakil Ketua I

Muhammad Sirojudin, Lc.,S.Pd.I.

Muhammad Sirojudin, Lc.,S.Pd.I.

Wakil Ketua II

Sigit Nurhendi, S.E.,M.E.

Sigit Nurhendi, S.E.,M.E.

Wakil Ketua III

Mohammad Jamaluddin, S.Pd.I.

Mohammad Jamaluddin, S.Pd.I.

Wakil Ketua IV

Hasanudin, S.Pd.I.

Hasanudin, S.Pd.I.

Kabid Pengumpulan & Penghimpunan

Moh. Rizki Mubarok, S.Kom.I,M.Pd.I.

Moh. Rizki Mubarok, S.Kom.I,M.Pd.I.

Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan

Ana Nurjanah, A.Md.Kom.

Ana Nurjanah, A.Md.Kom.

Kabid Pelaporan Keuangan & Perencanaan

Zaenal Amri, S.Sy, M.H.

Zaenal Amri, S.Sy, M.H.

Kabid SDM,Administrasi & Umum

Robiatul Adawiyah,S.M.

Robiatul Adawiyah,S.M.

Staf Pengumpulan & Penghimpunan

Muhammad Muqoyim, S.Pd.

Muhammad Muqoyim, S.Pd.

Staf Pengumpulan & Penghimpunan

Sentani, S.E.

Sentani, S.E.

Staf Pendistribusian & Pendayagunaan

Mohammad Imam, S.Pd.I

Mohammad Imam, S.Pd.I

Staf Pendistribusian & Pendayagunaan

Arif Hidayat, A.Md.Kom, S.Sos.

Arif Hidayat, A.Md.Kom, S.Sos.

Staf Akunting

Lina Herlina, A.Md.

Lina Herlina, A.Md.

Staf Kasir

Ria Komariah, S.T.

Ria Komariah, S.T.

Staf SDM, Administrasi dan Umum

Kusen, S.E.

Kusen, S.E.

Staf SDM, Administrasi dan Umum